Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 41
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky
ABA001
Katalog
Generální katalog univerzálního knihovního fondu I
Kontakt
Nataša Mikšovská
natasa.miksovska@nkp.cz
221 663 300
Oddělení retrospektivní konverze
Klementinum 190 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní knihovna České republiky
Odpověď:
ABA001
Odpověď:
Generální katalog univerzálního knihovního fondu I
Odpověď:
2
Odpověď:
1871306
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
V roce 2002 zahájena testovací fáze. Od roku 2007 probíhá rutinní zpracování pro záznamy z rozmezí let 1801-1950. Pro historický knižní fond zahájena rekatalogizace (2009).
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Probíhá dílčí revize určitých uzavřených signaturových celků pro rozmezí let 1801-1950.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
Příprava probíhá.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Do roku 1996 doplňovány odpisy a jiné služební údaje
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
Komentář:
všechny
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
Komentář:
termín různé je použit pro všechny ostatní jazyky
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
ga - řecká abeceda
ha - hebrejské písmo
zz - ostatní
Komentář:
pod pojmem ostatní je míněn zejména švabach (kurent)
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
15 x 20 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Komentář:
v závislosti na tom, zda jde o rukopisné, strojopisné či rozmnožované lístky
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
G - Úplná tech. RETROKON 4
Komentář:
Rekatalogizace pro historický knižní fond.
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
externí tým pracovníků retrokonverze + tým odborníků na daný jazyk, písmo (pro přepis rukopisných záznamů)
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
externí tým pracovníků retrokonverze + tým odborníků na daný jazyk, písmo (pro přepis rukopisných záznamů)
Odpověď:
C - Nezajištěno
Komentář:
Každoročně žádost o přidělení grantu
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: