Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 47
Projekt
Instituce
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
ABA010
Katalog
Hudební knihovna - České muzeum hudby
Kontakt
Markéta Kabelková
marketa_kabelkova@nm.cz
257 257 739
724 412 272
hudebněhistorické
Karmetliská 2, 118 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní muzeum - České muzeum hudby
Odpověď:
ABA010
Odpověď:
Hudební knihovna
Odpověď:
1
Odpověď:
25000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Revize proběhla u hotové naskenované části.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
BE - Belgie
BG - Bulharsko
CA - Kanada
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
DK - Dánsko
EE - Estonsko (Tallin)
ES - Španělsko
FI - Finsko
FR - Francie
GB - Británie
GR - Řecko
HR - Chorvatsko (Zagreb)
HU - Maďarsko
CH - Švýcarsko
IE - Irsko
IT - Itálie
JP - Japonsko
LT - Litva (Vilnius)
NL - Nizozemsko
NO - Norsko
PL - Polsko
PT - Portugalsko
RO - Rumunsko
RU - Rusko (Moskva)
SE - Švédsko
SI - Slovinsko (Ljubljana)
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
UA - Ukrajina (Kyjev)
US - Spojené státy americké
VE - Venezuela
YU - Srbsko, Černá Hora (Beograd)
Odpověď:
bul - bulharština
cze - čeština
dan - dánština
dut - holandština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
108 : 170 mm
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
C - Jiné
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Hudební knihovna je významnou odobornou oborovou knihovnou v oboru hudební vědy.