Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 4
Projekt
Instituce
Národní pedagogická knihovna Komenského
ABA012
Katalog
Analytická bibliografie české a zahraniční článkové bibliografie
Kontakt
Čumplová Ludmila, Mgr.
cumplova@npkk.cz
221 966 402
NPKK Mikulandská 5 116 74 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní pedagogická knihovna Komenského
Komentář:
Bibliografická kartotéka z let 1960 - 1990 zahrnuje naši a zahraniční článkovou literaturu z daného období. Jediná v ČR. Dochází k degradaci papíru a k nevratnému zničení bibliografických záznamů.
Odpověď:
ABA012
Odpověď:
Analytická kartotéka české a zahraniční článkové literatury
Odpověď:
1
Komentář:
V současné době priorita největší. 1
Odpověď:
480000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Vzhledem rk tomu, že přípravné práce chceme provést vlastními silami, je vhodné rozdělit práce do 2 let.
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Komentář:
Jmenná bibliografická kartotéka, po naskenování možnost dalšího zpracování do databázové formy.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Jedná se o bibliografickou kartotéku.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
Proběhne redakce kartotéky, tj. kontrola řazení, doplnění rozřaďovačů a přepis nečitelných lístků.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Záznamy vzniklé po roce 1990 jsou ukládány do databáze (www.npkk.cz)
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Pedagogika - 60% Společenské vědy - 30% Ostatní - 10%
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
Komentář:
Kromě české a slovenské literatury obsahuje záznamy ze zahraničních pedagogických periodik dostupných v knihovnách ČR.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Bibliografický formát
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Je-li anotace delší je jeden záznam na 2 lístcích.
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
E - Jiná
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Komentář:
Horší kopie vyrobeny ormigem.
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Papír je v různé kvalitě a různých odstínech zažloutlé.
Odpověď:
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Komentář:
Převod do databázové formy je otázkou příštích let. Jedná se o bibliografickou kartotéku.
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Redakci zajistí pracovnice knihovny, skenování zajistí firma.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Redakci provedou pracovnice knihovny mimo svou pracovní náplň - vklad ze mzdového fondu knihovny, skenování chceme hradit z prostředků projektu.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Bibliografické záznamy s anotací v češtině nebo slovenštině.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Záznamy jsou opatřeny úplnou notací MDT.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Záznamy tvoří unikátní soubor, jako celek nejsou součástí ČNB. Kartotéka vytváří podklad pro personální bibliografie v oblasti pedagogiky.
Odpověď: