Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 80
Projekt
Instituce
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
ABA010
Katalog
Katalog hudebnin hudebněhistorického oddělení Národního muzea - Českého muzea hudby
Kontakt
Markéta Kabelková
marketa_kabelkova@nm.cz
257 257 739
hudebněhistorické oddělení
Národní muzeum - České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní muzeum - České muzeum hudby
Odpověď:
ABA010
Odpověď:
Katalog hudebnin hudebněhistorického oddělení Národního muzea - Českého muzea hudby
Komentář:
Ke sbírce existují 2 katalogy: 1)katalog vedený asi od poloviny 19. století do 1950, 2)katalog vedený od 1950 do současnosti.
Odpověď:
1
Komentář:
Notový archiv je nejrozsáhlejší a nejvýznamnější součást sbírky hudebněhistorického oddělení, badatelsky nejvíce vyhledávaný fond (celosvětově!).
Odpověď:
150000
Komentář:
Počet lístků nelze přesně specifikovat, obsahuje též analytické rozpisy sborníků apod. (počet inventárních jednotek 100.197).
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Záleží na získání finančních prostředků a dalších okolnostech. Česový rozsah je proto pouze přibližný.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
Převažuje jmenné řazení, názvové údaje v záhlaví v menšině.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize katalogu proběhla na počátku 90. let, v souvislosti s retrokonverzí je potřeba provést revizi řazení lístků.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
Proběhne v rámci přípravy projektu.
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Katalog vedený od poloviny 19. století do roku 1950 již není doplňován. Katalog založený v roce 1950 je doplňován a řazen v plném rozsahu. Uzavřen bude po dokončení retrokonverze.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Fond speciálních dokumnetů - hudebniny.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumenty z konce 17.století, nejmladší z počátku 21.století. Nejnovější dokumenty nebylo možné zpracovávat, protože jsou po stěhování nepřístupné.
Odpověď:
AT - Rakousko
BE - Belgie
BG - Bulharsko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
DK - Dánsko
FI - Finsko
FR - Francie
GB - Británie
HR - Chorvatsko (Zagreb)
HU - Maďarsko
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
NL - Nizozemsko
NO - Norsko
PL - Polsko
RO - Rumunsko
SE - Švédsko
SK - Slovensko
UA - Ukrajina (Kyjev)
US - Spojené státy americké
YU - Srbsko, Černá Hora (Beograd)
Komentář:
Převažuje Evropa (obzvláště střední), mimoevropská produkce v naprosté menšině.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
lat - latina
mul - více jazyků
rus - ruština
Komentář:
Nejčastěji čeština, němčina, latina, italština, francouzština; méně anfgličtina, ruština a další. Procenta nelze zatím specifikovat, velká část dokumentů vícejazyčná.
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Komentář:
Převaha latinky - více než 99 %. Cyrilice minimálně.
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
katalog do roku 1950 - 105 : 168 mm (v : š), katalog od roku 1950 - 125 : 170 mm
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Pouze výjimečně se v katalogu do roku 1950 vyskytují záznamy na obou stranách nebo je záznam na více lístcích.
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
D - Kopie
Komentář:
1) katalog od roku 1950: cca 65% rukopis, cca 35% strojopis, 2) katalog od roku 1950: cca 30% strojopis, cca 70% průklep strojopisu (kopie)
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
1)katalog do roku 1850: bílá, okrová, různé stupně šedé, 2)katalog od roku 1950: bílá
Odpověď:
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Komentář:
Zpřístpnění v rámci instituce www.nm.cz i prostřednictvím internetu http://katif.nkp.cz
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Retrokonverzi nutno řešit dodavatelsky. Pracovníci oddělení budou zajišťovat přípravu podkladů a kontrolu.
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Zajištění z vlastních zdrojů 10%, programátorské páce a přepis 90%.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Institucionálně zajištěno z 30%.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Odráží vývoj katalogizačních pravidel.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Jmenná záhlaví nutno srovnat se souborem národních autorit.
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Historická hodnota je jedním z důvodů priority projektu.
Odpověď:
Komentář:
Jsme si vědomi významu zpřístupnění dat touto formou a proto usilujeme o realizaci tohoto projektu.