Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 35
Projekt
Instituce
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
CBA001
Katalog
Generální katalog periodik
Kontakt
Ludmila Vlášková
vlaskova@cbvk.cz
386111212
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Odpověď:
CBA001
Odpověď:
Generální katalog periodik
Odpověď:
1
Odpověď:
36027
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
V roce 1998 zahájena rekatalogizace s dokumentem v ruce do automatizovaného knihovního systému, v současné době hotovo cca 20%
Odpověď:
C - Pouze názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá průběžně, u signatury ČA (noviny) kompletní, u signatur ČB a ČC částečně, bude pokračovat v dalších letech
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
SK - Slovensko
Komentář:
Plus periodika z dalších evropských zemí, zastoupená v menší míře
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Komentář:
Zpřístupnění v rámci instituce i prostřednictvím Internetu
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Regionální periodika
Komentář:
Obsahuje regionální jihočeská periodika, v řadě případů neobsažená v katalozích jiných knihoven v ČR