Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 17
Projekt
Instituce
Městská knihovna v Praze
ABG001
Katalog
Generální jmenný
Kontakt
Viola Nouzovská
viola.nouzovská@mlp.cz
222 113 421
739 244 369
Útvar hlavního knihovníka
Městská knihovna v Praze Mariánské nám.98/1 115 72 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Městská knihovna v Praze
Odpověď:
ABG001
Odpověď:
generální katalog jmenný
Odpověď:
1
Odpověď:
900000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Konverze bude rozdělena do několika etap
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
obsahová revize není plánovaná
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
1891 pravděpodobný vznik katalogu, stejný se založením knihovny
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
katalog obsahuje záznamy knih, hudebnin a LP
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
Komentář:
všechny dokumenty české i zahraniční nakoupené do fondů od roku 1891
Odpověď:
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
lístky z nejstaršího období jsou psané ručně
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
11,5cm x 17cm
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Komentář:
lístky psané rukou mají zhoršenou kvalitu a u strojopisných a tištěných se pohybuje od velmi dobré k výborné kvalitě
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
G - Úplná tech. RETROKON 4
Komentář:
1. etapa 2010 - skenování, propojení s minimálními záznamy, propojení se záznamy AKS KOniáš 2. etapa 2011-2013 - úplná technologie RETROKON (E, F)
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Rozpočet MKP a prostředky z programu VISK
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
u poloviny záznamů je na katalogizačním lístku předmětové heslo
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
mimořádně vysoká historická hodnota katalogu je příčinou priority konverze katalogu.
Odpověď: