Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 136
Projekt
Instituce
Moravská zemská knihovna, Brno
BOA001
Katalog
Souborný katalog českých a moravských periodik
Kontakt
Blanka Sapáková
sapakova@mzk.cz
541 646 220
automatizace
601 87 Brno, Kounicova 65a
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Moravská zemská knihovna v Brně
Komentář:
Vyexcerpovaný katalog knihoven archivů a muzeí
Odpověď:
BOA001
Odpověď:
Souborný katalog českých a moravských periodik
Odpověď:
1
Odpověď:
23837
Komentář:
Katalog obsahuje 23837 záznamů a 45228 sigel knihoven.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
C - Pouze názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
B - Katalog pro uživatele uzavřen
Komentář:
Katalog byl vyexcerpován k roku 1990
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Seriály bohemika
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Období od počátku do roku 1995
Odpověď:
Komentář:
Stav fondů periodik veřejných krajských a archivních a muzejních knihoven
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
hun - maďarština
pol - polština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
E - Jiná
Komentář:
Strojopis 50%, rukopis 50%
Odpověď:
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Jde o katalogy získané pro Novinářský studijní ústav, resp. Fakulto sociálních věd v Praze a to opisem z katalogů krajských knihoven.