Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 36
Projekt
Instituce
Vědecká knihovna v Olomouci
OLA001
Katalog
Generální katalog periodik
Kontakt
Sedláčková Blanka
blanka.sedlackova@vkol.cz
585 205 345
Doplňování fondů
Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, 779 11 Olomouc
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Vědecká knihovna v Olomouci
Odpověď:
OLA001
Odpověď:
Generální katalog periodik
Komentář:
V katalogu nejsou rozlišeny české a zahraniční seriály. Jsou řazeny v jedné abecedě.
Odpověď:
2
Komentář:
1 - nejvyšší prioritu má generální katalog monografií
Odpověď:
22000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
V roce 2005 byla dokončena retrokonverze českých periodik a zahájena retrokonverze a verifikace zahraničních seriálů v Souborném katalogu.
Odpověď:
C - Pouze názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Generální katalog byl založen cca r. 1700, ale není známo, kdy došlo k vyčlenění záznamů o periodikách do samostatné kartotéky. Po dokončení retrokonverze se uvažuje o uzavření katalogu.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumenty zachycené v Generálním katalogu periodik jsou cca z roku 1800, nejnovější záznamy jsou již z roku 2007. Periodika, která vycházela před rokem 1800, jsou řazena v katalogu starých tisků.
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
PL - Polsko
RU - Rusko (Moskva)
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
gem - germánské j. (jiné)
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Lístky o velikosti 20x16,5 cm
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Komentář:
Čitelnost zápisu je nestejná podle doby pořízení záznamu a použitého písma (např. kurent).
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: