Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 22
Projekt
Instituce
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
KLG001
Katalog
Generální jmenný katalog SVK v Kladně
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Státní vědecká knihovna, Kladno
Odpověď:
KLG001
Odpověď:
Generální jmenný katalog SVK v Kladně
Odpověď:
1
Odpověď:
200000
Komentář:
Cca 200 000 zázn. ke konverzi (další lístky jsou odkazové nebo již vytištěné z automatiz. systému, tj. dokumenty získané po zahájení RK).
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá po jednotlivých pracovištích. V půjčovnách městských služeb (zatím neautomatizovaný provoz) revize v návaznosti na obsah. revizi fondu dokončena. V odborných službách s automatizovaným provozem probíhá revize současně s RK.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
B - Katalog pro uživatele uzavřen
Komentář:
Zatím se neuvažuje o jeho uzavření.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
GB - Británie
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
mis - různé (jiné)
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Komentář:
Převažuje C); u zvukových a audiovizuálních dokumentů A). Částečně B) - využití záznamů z ČNB.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Příspěvek z programu RISK v roce 1998 na nákup PC.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Katalog byl budován dlouhodobě, za tu dobu se měnila pravidla pro tvorbu MDT i předmětových hesel.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Převáděný lístkový katalog je kompletní jmenný katalog určený pro vnitřní (služební) potřebu SVK. Obsahuje zázn. kniž. a kartograf. dokum. a hudebnin. Souběžně s RK tohoto kat. probíhá RK zvuk. a audioviz. dokum., při níž se lístkový katalog nevyužívá. Zahájena byla tvorba el. katalogu seriálů, pro jehož základ byly použity zázn. z databáze CDS/ISIS a z denní evidence.