Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 140
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky
ABA001
Katalog
Souborný katalog zahraničních periodik evidovaných a uchovávaných v knihovnách a institucích ČR
Kontakt
Eva Svobodová
eva.svobodova@nkp.cz
221 663 207
Oddělení souborných katalogů
Klementinum 190 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní knihovna ČR
Odpověď:
ABA001
Odpověď:
Souborný katalog zahraničních periodik evidovaných a uchovávaných v knihovnách a institucích ČR
Odpověď:
2
Komentář:
Význam katalogu není lokální, nýbrž celostátní
Odpověď:
85000
Komentář:
cca 85.000 titulů - Katalog obsahuje obálky , v nichž je rozdílný počet lístků vztahujících se k témuž titulu, jeden titul může mít více obálek
Odpověď:
A - Dokončena
Odpověď:
C - Pouze názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
Komentář:
celý svět s výjimkou ČR a SR
Odpověď:
Komentář:
všechny jazyky
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
různé
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Komentář:
především manuální přepis, dle možností jsou využívány záznamy z CD Rom - ISSn
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
A - zajištění návaznosti na evidence o uchovávání následujících ročníků, ověření v dostupných pramenech (ISSN,ZDB), ukládání do báze SKC B- identifikace instituci a vyloučení zaniklých, redakční zpracování záznamů, přidělování MDT, ukládání do báze SKC
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
MDT nebo obor uvedený výjimečně - doplňuje se v rámci retrokonverze - tam, kde je ho možné přidělit
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
RKZP je významným informačním zdrojem v celosvětovém měřítku, úspěšnost při vyhledávání je vysoká
Komentář:
Po zpracování se může stát zdrojem pro retrokonverzi seriálů ostatních knihoven v ČR