Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 18
Projekt
Instituce
Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i. (KNAV)
ABA007
Katalog
Generální jmenný katalog
Kontakt
Martin Lhoták
lhotak@lib.cas.cz
+420 2 21 40 34 71
IT
Národní 3 Praha 1 115 22
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Akademie věd ČR
Odpověď:
ABA 007
Odpověď:
Generální jmenný katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
650000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Doposud nebylo zvažováno.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
Tituly získané od roku 1993 (včetně), jsou v elektronickém katalogu.
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
H - Neúplná tech. RETROKON 1
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: