Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2204
Projekt
Rekatalogizace fondu Knihovny Jana Stadlera
Instituce
Nadační fond Stadler-Trier - Knihovna Jana Stadlera
ABH008
Katalog
Katalog Knihovny Jana Stadlera
Kontakt
Jana Vozková
jana@stadler-foundation.ch
723439935
Knihovna Jana Stadlera
Nadační fond Stadler-Trier, Celetná 558/12, 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Nadační fond Stadler-Trier - Knihovna Jana Stadlera
Odpověď:
ABH008
Odpověď:
Katalog Knihovny Jana Stadlera
Odpověď:
Máme pouze jeden (velmi dílčí) katalog.
Odpověď:
1200
Komentář:
Katalogizační lístky používáme jen jako pomocný materiál, jinak jdeme cestou retrokonverze.
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Fond knihovny je zaměřen na muzikologii (včetně hudebních nahrávek), literární vědu a a filosofii.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
CH - Švýcarsko
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
A5
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Katalog má význam pro historii knihovny, při katalogizace ho budeme vužívaj jenom jako pomocný materiál.
Odpověď:
Katalog zachycuje pouze minimální část fondu - zvukové (hudební) nahrávky.