Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 132
Projekt
Instituce
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
BOD008
Katalog
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Ústav anatomie, histologie a embryologie)
Kontakt
Tibor Uhrín
uhrint@vfu.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav anatomie, histologie a embryologie
Odpověď:
BOD008
Odpověď:
SIS VFU Brno - katalog Clavius
Odpověď:
1
Komentář:
Ostatní plánované knihovny v r. 2012 mají následující priority: (2) Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, (3) Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství.
Odpověď:
6500
Komentář:
Každý svazek je katalogizován "s knihou v ruce". Úroveň původního zpracování fondu dílčích knihoven je obecně nízká, záznamy byly povětšinou vedeny spíše pro inventární účel.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Knihovník ve spolupráci s odborníkem v daném oboru provádí v průběhu retrokatalogizace obsahovou kontrolu knihovního fondu.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Nové přírůstky jsou katalogizovány standardně, rozsah fondu pro retrokatalogizaci je konečný.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Anatomie (přibl. 35 %), histologie (přibl. 25 %), embryologie (přibl. 25 %), ostatní obory související s vet. medicínou (přibl. 15 %).
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
RU - Rusko (Moskva)
SK - Slovensko
Komentář:
atd.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
rus - ruština
Komentář:
atd.
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Komentář:
Část fondu (především nové přírůstky) je vedena v elektronickém katalogu.
Odpověď:
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Rekatalogizace s knihou v ruce. Lístkové katalogy jsou špatné kvality a nekompletní.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Komentář:
Externí zdroje pro retrokatalogizaci (brigádníci z oboru knihovnictví), z vlastních zdrojů obsahové prověrky, školení, kontrola záznamů, technické zajištění.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Část prostředků z grantového projektu VISK 5.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
Vlastní systematika knihovny Ústavu anatomie, histologie a embryologie; základní rozřazení do širších tematických skupin (anatomie, histologie, embryologie, zootechnika apod.).
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: