Seznam institucí
Instituce SIGLA Datum změny Akce
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. BOB001 1 15.07.2015 11:29:54
Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích ABE468 1 04.12.2023 12:51:28
Český geologický ústav ABC023 3 13.03.2023 11:55:15
Divadelní ústav ABE304 2 13.03.2023 11:58:23
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno BOB010 2 05.12.2016 13:13:58
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i ABB043 2 23.05.2022 12:52:22
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. - Kabinet pro klasická studia ABB018 1 13.12.2016 09:41:43
Galerie výtvarného umění v Ostravě OSE306 1 26.03.2015 19:52:07
Historický ústav AV ČR, v. v. i. ABB036 5 13.05.2024 10:09:02
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích CBA001 6 06.12.2022 11:47:11
Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i. (KNAV) ABA007 2 26.03.2015 19:52:07
Knihovna Antonína Švehly ABA009 1 23.05.2022 13:38:39
Knihovna Českého rozhlasu ABE301 2 14.12.2023 10:07:54
Knihovna Libri Prohibiti ? 4 26.03.2015 19:52:07
Knihovna města Hradce Králové HKG001 2 26.03.2015 19:52:07
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze ABE310 9 15.06.2022 09:19:34
Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity BOD034 1 15.07.2015 14:56:37
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ZLD002 1 15.07.2015 14:59:58
Krajská knihovna Karlovy Vary KVG001 1 15.07.2015 15:04:48
Krajská vědecká knihovna v Liberci LIA001 1 26.03.2015 19:52:07
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna BOD001 2 13.05.2024 10:10:42
Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna BOD004 1 15.07.2015 15:10:46
Městská knihovna Náchod NAG001 1 26.03.2015 19:52:07
Městská knihovna v Praze ABG001 2 26.03.2015 19:52:07
Moravská galerie v Brně BOE303 1 26.03.2015 19:52:07
Moravská zemská knihovna v Brně BOA001 9 23.05.2022 12:56:48
Moravské zemské muzeum BOE310 2 26.03.2015 19:52:07
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě OSA001 2 26.03.2015 19:52:07
Muzeum Českého ráje v Turnově – knihovna SME801 1 26.03.2015 19:52:07
Muzeum Jindřichohradecka - knihovna JHE301 1 26.03.2015 19:52:07
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Společenskovědní knihovna HKE302 1 15.07.2015 12:33:01
Nadační fond Stadler-Trier - Knihovna Jana Stadlera ABH008 1 09.12.2021 11:10:47
Národní divadlo ABE309 1 13.05.2024 09:12:18
Národní knihovna České republiky ABA001 8 14.07.2015 15:03:22
Národní knihovna České republiky - oddělení hudební ABA019 3 26.03.2015 19:52:07
Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna ABA004 2 15.07.2015 12:34:53
Národní lékařská knihovna ABA008 4 23.05.2022 13:01:51
Národní muzeum - České muzeum hudby ABE370 1 04.02.2016 08:19:19
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea ABA010 11 26.03.2015 19:52:07
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum ABE308 1 13.05.2024 10:07:43
Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna BOE016 1 23.05.2022 13:13:24
Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna CBE303 1 23.05.2022 13:16:41
Národní pedagogická knihovna Komenského ABA012 3 15.07.2015 12:37:25
Národní technická knihovna ABA013 3 23.05.2022 13:19:16
Národní technické muzeum - knihovna ABE311 4 13.05.2024 09:15:01
Národní zemědělské muzeum v Praze KHE801 2 15.07.2015 11:22:16
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. ABB030 1 21.02.2024 07:47:54
Ostravská univerzita - Univerzitní knihovna OSD001 1 26.03.2015 19:52:07
Památkový ústav středních Čech v Praze ABE324 1 23.05.2022 13:08:59
Památkový ústav v Plzni PNE305 1 13.05.2024 09:19:19
Památník národního písemnictví ABE336 3 26.03.2015 19:52:07
Parlamentní knihovna ABA011 4 26.03.2015 19:52:07
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. ABB059 1 23.05.2022 13:10:10
Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna JCE301 1 23.05.2022 13:07:00
Regionální muzeum v Chrudimi CRE301 1 26.03.2015 19:52:07
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem ULG001 2 01.12.2016 13:28:57
Severočeské muzeum v Liberci LIE302 2 18.12.2023 11:53:32
Slezské zemské muzeum OPE301 1 23.05.2022 13:11:41
SOFO SOFO 0 21.12.2020 13:16:13
Středočeská vědecká knihovna v Kladně KLG001 2 26.03.2015 19:52:07
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje PNA001 3 26.03.2015 19:52:07
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové HKA001 1 26.03.2015 19:52:07
Testovací instituce 1terterterterterteet ABC000 0 27.02.2019 13:18:41
Univerzita J. E. Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna ULD001 1 13.05.2024 09:23:21
Univerzita Karlova - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací ABD006 0 26.03.2015 19:52:07
Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - Centrum vědeckých informací ABD103 1 23.05.2022 13:24:51
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Český egyptologický ústav ABD084 0 15.07.2015 12:45:00
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací ABD001 4 13.05.2024 09:24:37
Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna HKD001 0 23.05.2022 13:23:27
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta v Praze - Ústřední knihovna ABD010 0 15.07.2015 12:48:41
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ABB045 2 05.12.2022 12:44:58
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. ABC016 1 26.03.2015 19:52:07
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. ABB060 2 18.12.2023 13:37:42
Vědecká knihovna v Olomouci OLA001 7 15.11.2023 15:57:22
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno BOD008 10 13.05.2024 09:26:04
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě CLE301 1 23.05.2022 13:41:16
Západočeské muzeum v Plzni PNE303 1 26.03.2015 19:52:07
Zkušební instituce (zkouška sigla) ABA000 0 13.05.2024 10:01:37
Zkušební Národní knihovna ABA123 2 13.05.2024 10:00:28
Židovská obec v Praze ABE461 1 26.03.2015 19:52:07
Židovské muzeum v Praze ABE323 1 26.03.2015 19:52:07