Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 135
Projekt
Instituce
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
KLG001
Katalog
Souborná databáze regionálních seriálů Středočeského kraje
Kontakt
Jiří Mika
mika@svkkl.cz
312813132
Odbor doplňování a zpracování fondu
Středočeská vědecká knihovna v Kladně ul. Gen. Klapálka 1641 272 80 Kladno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Odpověď:
KLG001
Odpověď:
Souborná databáze regionálních seriálů Středočeského kraje
Odpověď:
2
Odpověď:
1000
Komentář:
Katalog bude vytvořen retrokonverzí katalogů, soupisů a dalších podkladů, které jsou k dispozici v knihovnách, muzeích a archivech Středočeského kraje. Přesný počet záznamů není v tuto chvíli znám, odhad: do 1000 titulů seriálů, cca 10000 ročníků.
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
C - Pouze názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Proběhne současně s retrokonverzí.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Katalogy a soupisy jsou užívány jednotlivými institucemi v různé míře podle potřeby.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Seriály vydané na území Středočeského kraje bez dalšího rozlišení.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
V první fázi budou zaznamenány seriály vydané v období 1900 až 2000, v další etapě seriály starší.
Odpověď:
Komentář:
Středočeský kraj dle správního uspořádání 2002.
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
slo - slovenština
Komentář:
Jedná se o předběžný odhad, upřesněno bude po dokončení retrokonverze.
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Různé u každé instituce.
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Různé u každé instituce, dosud přesně nezjištěno.
Odpověď:
E - Jiná
Komentář:
Přesné údaje nejsou v tuto chvíli známy.
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Pracovníci budou doplněni ze spolupracujících institucí a z dalších externistů.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Rozpočet SVK a podaná žádost o dotaci z programu VISK5.
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
Předpokládá se různá kvalita věcných údajů u jednotlivých zdrojů.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Viz komentář
Komentář:
Souborná databáze regionálních seriálů Středočeského kraje bude vytvořena konverzí záznamů z různorodých zdrojů, jejichž rozsah a kvalita nejsou v současné době přesně známy. Výsledkem retrokonverze bude mimo jiné zjištění počtu sledovaných dokumentů, jejich stavu a dostupnosti. Informace z výsledné databáze budou mimo jiné přístupné na internetu v rámci elektronického katalogu SVK v Kladně.