Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 85
Projekt
Instituce
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
ABC016
Katalog
Katalog knih a ročenek
Kontakt
Helena Kolátorová
libr@iir.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Odpověď:
ABC016
Odpověď:
Katalog knih a ročenek
Odpověď:
1
Odpověď:
0
Komentář:
katalog není při retrospektivní katalogizaci používán
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
nejde o retrokonverzi, ale o retrospektivní katalogizaci
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
probíhá obsahová revize fondu, vždy předchází rekatalogizaci
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
75% mezinárodní vztahy
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CZ - Česká republika
Komentář:
ze 70% jednotlivé země a teritoriální oblasti
Odpověď:
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
rus - ruština
Komentář:
7% ostatní jazyky
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Komentář:
nejde o retrokonverzi, ale o retrospektivní katalogizaci
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
vlastní zdroje a brigádníci
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
při retrospektivní katalogizaci zajišťováno zcela nově
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
Komentář:
katalog nebyl při retrospektivní katalogizaci vůbec používán a v posledních letech nebyl aktualizován ani v souvislosti s odpisy