Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 98
Projekt
Instituce
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
ABA010
Katalog
Katalog sbírky dokladů knižní kultury
Kontakt
Martina Kvapilová, Dis.
martina.kvapilova@nm.cz
224 497 333
Oddělení knižní kultury
Národní muzeum Knihovna NM Oddělení knižní kultury Václavské nám. 68 Praha 1 115 79
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea, Oddělení knižní kultury
Odpověď:
ABA010
Odpověď:
Katalog sbírky dokladů knižní kultury
Komentář:
Fondy: Nakladatelské pozůstalosti, exlibris, ilustrace, knižní grafika, svaté obrázky, štočky, hmotné památky, plakáty.
Odpověď:
1
Odpověď:
65000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Výhledově
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Probíhá systematická revize celého fondu.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Sbírky jsou stále doplňovány.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Nakladatelské pozůstalosti (korespondence, nakladatelské seznamy) 54,88% Exlibris 19,8% Ilustrace 16,2% Svaté obrázky 3,8% Štočky 2,1% Hmotné památky 1,8% Plakáty 1,12% Knižní grafika 0,3%
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
PL - Polsko
RU - Rusko (Moskva)
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
strojopis
Odpověď:
C - Svazkový katalog
Komentář:
Svazkový a lístkový katalog(kopie). Svazkový katalog má 78 dílů, každý díl průměrně 600 záznamů.
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Dle obsažnosti popisu
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
2 zaměstnanci na přepis
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
1/4 úvazek 2 zaměstnanci
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Vlastní zdroje + dotace z programu VISK5.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
A) nákup HW z investiční komise, B) nákup SW, dosud nebyl žádný grant udělen
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
Uvažovaná modifikace předmětových hesel vypracovaných Národní knihovnou.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Katalog dokladů knižní kultury je doplněn odkazovým lístkovým katalogem s lístky mezinárodního formátu (jména majitelů)ke sbírce exlibris.