Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 89
Projekt
Instituce
Moravská galerie v Brně
BOE303
Katalog
Katalog knihovny Moravské galerie v Brně
Kontakt
Hana Karkanová
hana.karkanova@moravska-galerie.cz
+420532169134
Moravská galerie v Brně Husova 18 662 26 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Moravská galerie v Brně
Odpověď:
BOE303
Odpověď:
Katalog knihovny Moravské galerie v Brně
Odpověď:
1
Komentář:
V MG je jen jeden katalog
Odpověď:
450000
Komentář:
počet lístků stanoven odhadem
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Zahájena vlastními silami v roce 2002, v roce 2007 prováděna za pomoci prostředků z grantového programu VISK 5
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
označení hlavních a odkazových lístků
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Dějiny umění 80%, architektura 10%, historie 5%, všeobecné 5%
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
AU - Austrálie
BE - Belgie
Komentář:
Všechny evropské země, severní Amerika, z Asie Japonsko, Čína, jižní Korea
Odpověď:
ang - angličtina, stará
frm - francouzština střední
ger - němčina
Komentář:
všechny evropské jazyly, čínština, japonština
Odpověď:
ba - latinka
ea - čínské písmo
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Komentář:
převažuje strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Komentář:
převažuje dobrá, ale část lístků poškozeno
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
kombinace vlastních sil a brigádníků placených z grantu
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
vysoká u nových záznamů, zpět do minulosti samozřejmě klesá
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
totéž jako u předchozího bodu
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
předmětná hesla, výrazy tezauru, autority jmenné a věcné
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: