Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2209
Projekt
Retrokatalogizace fondu judaik
Instituce
Vědecká knihovna v Olomouci
OLA001
Katalog
Dar Gada Freudenthala
Kontakt
Kateřina Adamová
katerina.adamova@vkol.cz
605 735 301
585 205 346
Oddělení doplňování a zpracování fondů
Vědecká knihovna v Olomouci Bezručova 659/2 779 00 Olomouc
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Vědecká knihovna Olomouc
Odpověď:
OLA001
Odpověď:
Knižní sbírka prof. G. Freudenthala
Komentář:
soukromá cizojazyčná knižní sbírka judaik psaných hebrejsky, anglicky, německy a francouzsky, kterou VKOL získala v roce 2021.
Odpověď:
1 = retrospektivní konverze fondu 19.-20. století ve Vědecké knihovně v Olomouci 2 = Retrokatalogizace judaik
Odpověď:
cca 2 300 titulů
Komentář:
Duplicitní tituly a tituly ve špatném fyzickém stavu nebudou do projektu zahrnuty
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
V letech 2021 - 2023 se zpracovalo 750 titulů z celových cca 2 300 titulů. Jedná se o hrubý odhad, knižní sbírka je uložená v krabicích různých velikostí. Původní odhad byl 3 000 titulů. Dlouhodobý projekt byl změněn na krátkodobý.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Došlo k vytřídění fondu na tituly psané hebrejsky a tituly psané latinkou. V roce 2023 se vytřídily pokračující zdroje.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Došlo k vytřídění
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
středověké židovské dějiny a kultura
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Datace dokumentů není přesně známa
Odpověď:
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
IL - Izrael
US - Spojené státy americké
Odpověď:
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
heb - hebrejština
mis - různé (jiné)
Odpověď:
ba - latinka
fa - arabské písmo
ha - hebrejské písmo
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
soukromá knižní sbírka, tištěné tituly
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
soukromá knižní sbírka, tištěné tituly
Odpověď:
C - Tisk
Komentář:
soukromá knižní sbírka, tištěné tituly
Odpověď:
A - Výborná
Komentář:
tituly v dobrém fyzickém stavu
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
soukromá knižní sbírka, tištěné tituly
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
soukromá knižní sbírka, tištěné tituly
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Katalogizace metodou de visu
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Externí pracovník na dohodu (OON) a z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Program VISK5 RETROKON
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
soukromá knižní sbírka, tištěné tituly
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
soukromá knižní sbírka, tištěné tituly
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
Soukromá knižní sbírka, tištěné tituly. Tituly budou zkatalogizovány včetně věcného popisu
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Unikátní knižní sbírka o židovských dějinách a kultuře, která je jen výjimečně obsažená ve fondu jiných knihoven v ČR
Komentář:
Jedinnečný fond v rámci ČR, unikátní sbírka ve srovnání se specializovanými knihovnami v zahraničí.