Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 152
Projekt
Instituce
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
BOD008
Katalog
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Ústav patologické morfologie)
Kontakt
Kateřina Černohlávková
cernohlavkovak@vfu.cz
420 54156 2079
SIS VFU Brno
Palackého 1/3 612 42 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Veterinární farmaceutická univerzita Brno, Ústav Patologické morfologie
Komentář:
Jedná se o jednu ze dvou ústavních knihoven, jejichž fond chceme v roce 2011 zkatalogizovat.
Odpověď:
BOD008
Odpověď:
Clavius VFU Brno
Odpověď:
2
Komentář:
Plánujeme konverzi dílčích knihoven v následujícím roce Ústavu chemie, biochemie a biofyziky (1) a Ústavu patologické morfologie (2).
Odpověď:
0
Komentář:
Každý svazek katalogizujeme ručně. Úroveň zpracování fondu dílčích knihoven byla do roku 1992 nízká, většinou se jednalo pouze o inventární seznamy.
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Plánované dokončení 2011/2012
Odpověď:
I - Jiný
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Knihovník ve spolupráci s odborníkem v daném oboru provede před zahájením retrokatalogizace obsahovou kontrolu katalogizovaného fondu.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Nové přírůstky jsou katalogizovány standardně, rozsah fondu pro retrokatalogizaci je konečný.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
veterinární lékařství 60 % anatomie 40 %
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší cca 1900, nejnovější 1992.
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
SK - Slovensko
Odpověď:
ang - angličtina, stará
cze - čeština
fre - francouzština
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
nebudeme pracovat s lístky
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Komentář:
nebudeme pracovat s lístky
Odpověď:
Komentář:
nebudeme pracovat s lístky
Odpověď:
Komentář:
nebudeme pracovat s lístky
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
nebudeme pracovat s lístky
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
nebudeme pracovat s lístky
Odpověď:
Komentář:
Retrokatalogizace s knihou v ruce, lístkové katalogy neexistují.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Komentář:
Externí zdroje pro retrokatalogizaci (brigádníci), z vlastních zdrojůobsahové prověrky, školení, kontrola záznamů, technické zabezpečení.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
Komentář:
Část z rozpočtu knihovny, část z grantového programu VISK 5.
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Lístkový katalog není k dispozici.
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Lístkový katalog není k dispozici.
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: