Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2208
Projekt
Katalogizace knihovny Jana Kaplického
Instituce
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
ABE310
Katalog
Portaro
Kontakt
Jaroslav Kostecký
kostecky@upm.cz
739570959
Knihovna
17. listopadu 2/2 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Odpověď:
ABE310
Odpověď:
Portaro
Odpověď:
2
Komentář:
1 - dosud probíhající retrokatalogizace fondu Knihovny UPM 2 - katalogizace fondu Knihovny Jana Kaplického
Odpověď:
3200
Komentář:
Nejedná se o retrokatalogiazci lístkového katalogu, ale o katalogizaci s knihou v ruce.
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Katalogizace knihovny J. Kaplického bude provedena až na základě přidělených prostředků VISK
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
Položky katalogu budou doplněny o autoritní záznamy, autorské vpisky a jiné poznámky, které vlastník knihovny ve svazcích učinil.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Položky katalogu budou doplněny o autoritní záznamy, autorské vpisky a jiné poznámky, které vlastník knihovny ve svazcích učinil.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Bude prováděna katalogizace s knihou v ruce.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Jedná se o knihovnu vytvořenou v průběhu pracovního života Jana Kaplického.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Jedná se osobní knihovnu se zaměřením na architekturu a příbuzné obory, ale samozřejmě nechybí ani literatura krásná.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Celý svět
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
jazykově různorodé publikace
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
graficky různorodé publikace
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Jak bylo uvedeno výše, nejedná se o lístkový katalog.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Jak bylo uvedeno výše, nejedná se o lístkový katalog.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Jak bylo uvedeno výše, nejedná se o lístkový katalog. Svazky jsou tištěné s možnými vpisy rukou.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Svazky jsou tištěné s možnými vpisy rukou.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Různorodé svazky
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Různorodé svazky
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Komentář:
Existující záznamy budou staženy ze Souborného katalogu
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Pracovní síly budou řešeny externě na základě Dohod o provedení práce
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Personální zajištění bude řešeno externími pracovníky na základě Dohod o provedení práce
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Knihovna UPM v rámci nadpožadavků požádala MK ČR o příspěvek z programu VISK 5 na rok 2023.
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Komentář:
Knihovna UPM v rámci nadpožadavků požádala MK ČR o příspěvek z programu VISK 5 na rok 2023.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Bude určeno při katalogizaci.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Bude určeno při katalogizaci.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Bude určeno při katalogizaci.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Jedná se osobní knihovnu světově významného architekta.
Odpověď:
Jedná se o osobní knihovnu světově významného architekta, kterou po provedení katalogizace plánuje UPM zpřístupnit jako celek ve speciálním studijním prostoru.
Komentář:
Jedná se o osobní knihovnu světově významného architekta, kterou po provedení katalogizace plánuje UPM zpřístupnit jako celek ve speciálním studijním prostoru.