Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 54
Projekt
Instituce
Ostravská univerzita - Univerzitní knihovna
OSD001
Katalog
Jmenný katalog
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Ostravská univerzita - Univerzitní knihovna
Odpověď:
OSD001
Odpověď:
Jmenný katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
200000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
B; F; H
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
Komentář:
nelze odhadnout
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Komentář:
jen u dílových publikací více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
1950-1998
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: