Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 29
Projekt
Instituce
Státní technická knihovna
ABA013
Katalog
Generální katalog knih STK
Kontakt
Mgr. Zuzana Švastová
z.svastova@stk.cz
221663437
odd. koncepcí a metodiky
Státní technická knihovna Mariánské nám. 5 pošt. přihr. 206 110 01 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Státní technická knihovna
Odpověď:
ABA013
Odpověď:
Generální katalog knih STK
Odpověď:
1
Komentář:
nejvyšší priorita
Odpověď:
850000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
1. část: "Historický fond" - zahájeno 1993, dokončení 2002 2. část: 1913-1977 - zahájeno 1998, plánované dokončení 2003 3. část: 1978-1991 - zahájeno 1994, dokončení 2002
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá průběžná revize
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
GK II - 1963 - dosud GK I - 1913 - 1963
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Varianta A platí pro oblast techniky a aplikovaných přírodních věd
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
GK II - 1963 - aktuální rok GK I - 1913 - 1963
Odpověď:
Komentář:
univerzální fond
Odpověď:
Komentář:
čeština, angličtina, němčina, ruština (bez odhadu v %, údaje budou doplněny po skončení retrokonverze)
Odpověď:
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Komentář:
GK II - lístky mezinárodního formátu GK I - 19 x 12 cm
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Komentář:
ve starších vrstvách katalogu rovněž varianta B 1 záznam = více stran
Odpověď:
Komentář:
strojopis 99%, rukopis 1%
Odpověď:
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Různá pro jednotlivé časové vrstvy
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Různá pro jednotlivé časové vrstvy
Odpověď:
Komentář:
hlavní Varianta C, současně pro část fondu využita Varianta B - ČNB
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
Komentář:
Personální zajištění je z vlastních zdrojů, v případě přijetí projektu a přidělení dotace budou využity externí zdroje
Odpověď:
A - Kompletně zajištěno
Komentář:
Kompletně zajištěno - v případě přijetí projektu a přidělení dotace
Odpověď:
Komentář:
v roce 2003 plánováno financování: z rozpočtu knihovny 84% z domácích grantů 16% (v případě přijetí projektu a přidělení dotace)
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Věcný popis je součástí GK, avšak netvoří záhlaví. MDT a předmětová hesla od 50. let, hesla PSH od r. 1996
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: