Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 94
Projekt
Instituce
Národní lékařská knihovna ČR
ABA008
Katalog
Katalog monografické literatury
Kontakt
Lenka Maixnerová
maixnero@nlk.cz
296335925
Oddělení bibliografie a katalogizace
Sokolská 54, 121 32 Praha 2
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní lékařská knihovna
Odpověď:
ABA008
Odpověď:
Katalog monografické literatury
Odpověď:
1
Odpověď:
100000
Komentář:
cca 10000 titulů nemá lístek v katalogu, po zpracování bude katalog o tyto lístky doplněn
Odpověď:
A - Dokončena
Komentář:
Retrospektivní konverze katalogu monografií byla dokončena v r. 2003. Zbývá zpracovat cca 9500 monografií )historický fond a cca 7000 monografických suplement.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
A; H
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá dávkově, zrevidováno cca 2/3 fondu.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Místní katalog, ostatní katalogy se již nedoplňují.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
lékařství, zdravotnictví
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
GB - Británie
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
Komentář:
FoxPro, dávkový zápis, pak konverze do Alephu. od 2004 rekatalogizace - bibliograficky nezpracované tituly
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Záleží na výši rozpočtu knihovny, resp. od jeho krácení.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
v roce 2002 získán grant z VISK 5, v roce 2003 peníze z projektu "Obnova majetku státní kulturních ...", v letech 2004-2007 granty z VISK 5
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: