Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 57
Projekt
Instituce
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
ABE310
Katalog
Jmenný katalog
Kontakt
Šárka Bláhová
knihovna@upm.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Komentář:
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Odpověď:
ABE310
Odpověď:
Jmenný katalog
Odpověď:
2
Odpověď:
98550
Odpověď:
A - Dokončena
Komentář:
Retrospektivní katalogizace byla zahájena vlastními silami r. 2000. V r. 2014 byla díky podpoře programu VISK 5 dokončena.
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Knihovna uchovává k badatelským účelům, i dokumenty již zastaralé.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Výtvarné um. - architektura, sochařství, malířství, kresba, grafika, užité umění, umělecká řemesla, design, fotografie, film, teorie umění, estetika, umělecké techniky - 75%-80% Filosofie, kultura,dějiny, pomocné vědy historické, heraldika, vlastivěda, divadlo, archeologie, muzeologie - 20%-25%.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumeny v katalozích jsou z konce 18. stol.
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
US - Spojené státy americké
Komentář:
Ostatní - 16%
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
spa - španělština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Počítá se s najmutím studentek či brigádnic, které budou katalogizovat a pracovnice knihovny budou provádět kontrolu a věcné zpracování
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Z rozpočtu knihovny se bude moci uhradit pouze nepatrná část rekatalogizace fondu. Počítáme spíše s možností získání domácích grantů.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
A - kvalitní předmětová hesla 1920-2000 B - nekonzistentní MDT 1951-1963
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: