Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 46
Projekt
Instituce
Český geologický ústav
ABC023
Katalog
Geologická bibliografie ČR 1928-1970
Kontakt
neuvedeno
neuvedeno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Český geologický ústav
Odpověď:
ABC023
Odpověď:
Geologická bibliografie ČR 1928-1970
Odpověď:
2
Odpověď:
40000
Komentář:
cca 40.000 bib. zázn. z let 1928-1970. Celkem???
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Geol. bibl. ČR v průběhu let zprac. (1928-1998) měnila třikrát své třídění. 1) interní třídění; 2) ASGI (Automatizovaný systém geologických informací, převzaté třídění geofondu); 3) 1997 mezinárodní vícejazyčný tezaurus.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá souběžně s RK.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Neplánuje se samostatná revize fondu před zahájením RK pro nedostatek prac., řeší se souběžně při RK příslušného katalogu.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
Český geol. ústav založen v r. 1919, knihovnu zal. v r. 1924. Základem je soukromá knih. prof. Rzehaka, asi 2000 sv., má starší dokumenty, ostatní zhruba od r. 1919, není rozhodující r. vyd. dok. a geol. lit.
Odpověď:
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Odpověď:
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Popis podle Pruské instrukce do r. 1978.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Hodnota Geol. bibl. ČR od r. 1991 a zejména r. 1997, kdy se stává referátovou bibl., je mimořádně vysoká.
Odpověď: