Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 106
Projekt
Instituce
Galerie výtvarného umění v Ostravě
OSE306
Katalog
Knihovna GVUO
Kontakt
Vladimíra Lichovníková
novasin.gvuo@volny.cz
596 964 279
knihovna
Knihovna GVUO Mongolská 2 708 00 Ostrava - Poruba
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
Odpověď:
OSE306
Odpověď:
Knihovna GVUO
Komentář:
Katalog zahrnuje monografie o výtvarném umění, historii a další obory. Jeho součástí je i katalog výstav (cca 50%). Část fondu tvoří i cizojazyčné dokumenty, mnohdy s vysokou uměleckou i historickou hodnotou danou jedinečností výstkytu v kraji. Nedílnou součástí je i fond periodik.
Odpověď:
1
Komentář:
1-katalogy výstav, 2-monografie, 3-periodika
Odpověď:
34600
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
Jmenný katalog u monografií, názvový u katalogů výstav.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Pouze u vydělené části fondu - monografie.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
IT - Itálie
RU - Rusko (Moskva)
Komentář:
10% další (jiné)
Odpověď:
cze - čeština
frm - francouzština střední
ger - němčina
ita - italština
rus - ruština
Komentář:
2% ostatní jazyky
Odpověď:
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
Komentář:
ČNB, ISHARE, VUK
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: