Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 50
Projekt
Instituce
Krajská vědecká knihovna v Liberci
LIA001
Katalog
Jmenný katalog
Kontakt
Helena Kořítková
koritkova@kvkli.cz
482412171
katalogizace
Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Odpověď:
LIA001
Odpověď:
Generální jmenný katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
420000
Komentář:
V generálním jmenném katalogu není zahrnut katalog hudebnin (84 000 lístků), periodik (16 400 lístků) a map (3000 lístků). Tyto katalogy již byly kompletně zpracovány formou rekatalogizace (fond periodik částečně).
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Komentář:
s příslušnými odkazovými lístky
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá průběžně. Provedou se všechny náležitosti spojené s vyřazením opotřebované nebo zastaralé literatury. Dále se provede příslušná úprava i ve jmenném katalogu.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
HU - Maďarsko
CH - Švýcarsko
PL - Polsko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
Česko 75% Slovensko 12% Německo a Rakousko 5% Rusko 2% USA a Velká Británie 3% Francie 1% Maďarsko 1% Ostatní 1%
Odpověď:
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
hun - maďarština
mis - různé (jiné)
rus - ruština
slo - slovenština
Komentář:
čeština 75% němčina 5% angličtina 3% slovenština 12% ruština 2% maďarština 1% francouzština 1% ostatní 1%
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Komentář:
Ve většině případů 1 lístek, Při delším záznamu pokračovací lístek (jeden či více)
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Komentář:
Strojopis 30% Kopie (cyklostyl, ormig) 50% tisk 20%
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Znaky vytvářeny podle úplných a středních tabulek, vybraných znaků MDT; předmětová hesla podle Normy pro tvorbu předmětových hesel a podle metodiky věcných témat NK
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
KVK Liberec
Komentář:
Rekatalogizace s knihou v ruce nikoli podle katalogů, a to z toho důvodu, že je postupováno zpětně od nejnovějších pramenů (získaných před r. 1992 - rok zahájení počítač. zprac. V ISIS).