Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 77
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky - oddělení hudební
ABA019
Katalog
Katalog hudebních tisků
Kontakt
Zuzana Petrášková
zuzana.petraskova@nkp.cz
221663129
hudební
Klementinum 190 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní knihovna České republiky
Odpověď:
ABA019
Odpověď:
Katalog hudebních tisků
Odpověď:
1
Komentář:
Zvolená priorita se vztahuje k hudebnímu oddělení.
Odpověď:
93895
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
katalog je naskenovaný a takto zpřístupněný
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
jmenný u autorských děl, názvový u edic, sborníků, alb, zpěvníků a pod.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
revize probíhá vždy s revizí fondu, poslední ukončena 2006
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Katalog již není doplňován v klasické podobě, je zpřístupňován badatelům v klasické "papírové" podobě.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Zachycuje speciální dokumenty - hudebniny
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
HU - Maďarsko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Komentář:
Katalog obsahuje hudebniny mezinárodního zastoupení, vybrané pouze nejdůležitější
Odpověď:
mis - různé (jiné)
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
9,5x15
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
jeden záznam může mít i více stran (souborná vydání)
Odpověď:
E - Jiná
Komentář:
Záznamy nejprve rukou psané, pak strojopis, následně tisk z počítače
Odpověď:
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
J - Jiná
Komentář:
Katalog již naskenován, v plánované retrokonverzi převeden metodou Retrokon prostřednictvím systému ZRIS do formátu MARC21.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
D - Jiné
Komentář:
Rozpočet konihovny a domácí granty
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: