Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 81
Projekt
Instituce
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
ABA010
Katalog
Katalog hudebnin II. hudebněhistorického oddělení Národního muzea - Českého muzea hudby
Kontakt
Markéta Kabelková
marketa_kabelkova@nm.cz
257 257 739
724 412 272
hudebněhistorické
Karmelitská 2, 118 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní muzeum - České muzeum hudby
Odpověď:
ABA010
Odpověď:
Katalog hudebnin II. hudebněhistorického oddělení Národního muzea - Českého muzea hudby
Komentář:
Katalog hudebnin vedený od 1950 do současnosti. Naskenovaný katalog je na http://nris.nkp.cz/Instituce.aspx?sigla=ABX001 jako Katalogy notového archivu - Katalog II - tzv. nový.
Odpověď:
1
Komentář:
Notový archiv je nejrozsáhlejší a nejvýznamnější součástí sbírky hudebněhistorického oddělení, badatelsky je nejvíce vyhledávaný. V letech 2007-2009 byly v rámci projektu VISK 5 naskenovány a zpřístupněny tyto katalogy: 2 katalogy hudebnin (I,II), osobní fondy hudebníků (S), fond nenotových rukopisů (G), hudební knihovna (včetně periodik). Priority při úplné retrokonverzi: 1) Katalog hudebnin II, 2) Katalog hudebnin I, 3)osobní fondy hudebníků (S), 4) fond nenotových rukopisů (G). Úplná retrokonverze hudební knihovny je prováděna s knihou v ruce a je přístupníá v on-line katalogu http://cmh-opac.nm.cz/index.php
Odpověď:
63000
Komentář:
Pouze katalog hudebnin II.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
V roce 2007 bylo provedeno naskenování a zřpíszupnění katalogů hudebnin. V plánu jue zahájení úplné retrokonverze do systému KPWIn SQL.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Fond speciálních dokumnetů - hudebniny.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
Komentář:
Převažuje Evropa, obzvláště střední.
Odpověď:
Komentář:
Nejčastěji čsština, němčina, latina, italština, francouzština;, méně angličtina, ruština a další. Procenta nelze zatím specifikovat, velká část dokumentů vícejazyčná.
Odpověď:
Komentář:
Převaha latinky - více než 99%.
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
125 x 170 mm
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
Komentář:
Strojopis 30%, kopie (průklep strojopisu) 70%.
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Retrokonverzi nutno řešit dodavatelsky, pracovníci oddělení budou zajišťovat konzultace,doplňování specifických údajů, doplňování údajů s hudebninou v ruce, supervize kompletnícho záznamu.
Odpověď:
C - Jiné
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Odráží vývoj katalogizačních pravidel.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Jmenná záhlaví nutno srovnat se souborem národních autorit.
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Ohlas zpřístupnění naskenovaných byl velmi potzitivní, ale optimální službou uživatelům i pro správu fondu je pouze úplná retrokonverze.