Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 52
Projekt
Instituce
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Společenskovědní knihovna
HKE302
Katalog
Jmenný katalog
Kontakt
Ivana Nývltová
info@muzeumhk.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Společenskovědní knihovna
Odpověď:
HKE302
Odpověď:
Jmenný katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
38000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Periodika 2001-2003
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Po přestěhování do nově rekonstruované budovy muzea (přelom 2002/2003).
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
Komentář:
Zbýv. 5 %: Polsko, Maďarsko, Rusko, Itálie, Norsko, Švédsko, Kanada, USA, Japonsko.
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
mul - více jazyků
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Přepis lístků ze stávajícího lístkového katalogu pomocí brigádníků, vyžaduje velký podíl následné kontroly.
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Nízká 70 %, průměrná 30 %.
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: