Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 88
Projekt
Instituce
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. - Kabinet hudební historie
ABB045
Katalog
Katalog knihovny Kabinetu hudební historie
Kontakt
Jana Vozková
vozkova@imus.cas.cz
220303928
Kabinet hudební historie
Puškinovo náměstí 9 160 00 Praha 6
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. - Kabinet hudební historie
Odpověď:
ABB045
Odpověď:
Katalog knihovny Kabinetu hudební historie
Komentář:
Katalog budován od roku 1962 činností knihovny tehdejší sekce hudební vědy Ústavu dějin umění ČSAV; po osamostatnění plynule navazovala činnost knihovny a budování katalogu v rámci Ústavu pro hudební vědu ČSAV a AV ČR, od r. 2003 v Oddělení pro hudební vědu Etnologického ústavu, aktuálně přejmenovaného na Kabinet hudební historie (srov. info: http://aleph.nkp.cz/F/P5A4TC85E8TY1URKDSH8KKE9PHJD1GPJYAYX8YMGAPAT64JJUB-55794?func=find-b&find_code=SIG&request=ABB045&adjacent=N)
Odpověď:
1
Odpověď:
29400
Komentář:
Katalog uzavřen v roce 2002, kdy začala elektronická katalogizace (BIBIS, aktuálně Aleph)
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Na základě podpory VISK5 pro rok 2011 zahájena rekatalogizace knižního fondu od r. 2002 zpětně. Kromě toho zpětně katalogizujeme jednotliviny, žádané uživateli knihovny k vypůjčení. S rekatalogizaci jsme pokračovali i v dalších letech. V roce 2015 jsme dokončili zpracování knižních jednotek a zahájili rekatalogizaci hudebnin. Na rok 2016 máme opět podanou žádost o finanční podporu na pokračování projektu z programu VISK 5.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Rekatalogizace probíhá "s knihou v ruce", tím souběžně dochází ke koordinaci obsahu katalogu a stavu fondu
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Neplánujeme automatizovaný proces, ale manuální zápis do databáze Aleph, staré lístky proto budou sloužit jen jako pomocný materiál.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Celý náš fond je specializovaný, hlavní selekce tedy probíhá už při akvizici. K dělení dochází při přidělování signatur (muzikologie, příbuzné obory, příručková literatura, hudebniny, zvukové nahrávky)
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Záznamy v lístkovém (naskenovaném) katalogu zachycují v rámci jmenného popisu pouze rok vydání. Při retrokonverzi postupujeme(podle rozsahu finančních prostředků a tedy i pracovních hodin, které budou k dispozici) zpětně podle přírůstkových a signaturových seznamů, které zohledňují chronologické hledisko získání materiálů do fondu
Odpověď:
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
US - Spojené státy americké
Komentář:
Většinu fondu tvoří zahraniční publikace, v tuzemsku jinde nedostupné.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
Komentář:
Většina fondu je v cizích jazycích (zejména angličtina, němčina, výjimečně jiné)
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
Strojopis
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Záznamy na více lístcích se vyskytují v případě periodických a vícedílných publikací, kde počet jednotek postupně narůstal.
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
A - Výborná
Komentář:
Čitelnost lístků výborná, čitelnost naskenovaných kopií (přístupných na internetu) velmi špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Interní silou zajišťujeme pouze metodické vedení, koordinaci a kontrolu, katalogizaci svěřujeme kvalifikovaným externím silám, placeným z prostředků VISK5
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Interní silou zajišťujeme pouze metodické vedení, koordinaci a kontrolu, katalogizaci svěřujeme kvalifikovaným externím silám, placeným z prostředků VISK5
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
V souladu s podmínkami VISK 5 zajišťujeme z našich zdrojů minimálně 30 procent nákladů.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Katalog vysoce specializovaného knihovního fondu
Komentář:
Katalog zachycuje na vysoké úrovni stav fondu knihovny odborné vědecké instituce, která i přes celkově nepříznivé podmínky let šedesátých až osmdesátých dvacátého století dokázala udržovat kontakty se zahraničními institucemi i jednotlivci a díky tomu doplňovat (do značné míry dary a výměnou) aktuální vědeckou literaturu svého oboru. Fond knihovny zahrnuje knižní publikace, periodika, tištěné hudebniny a zvukové dokumenty, kde jde většinou o exempláře v České republice unikátní. Tyto publikace jsou pro výzkum stále aktuální, a proto je žádoucí, aby se k informaci o jejich uložení mohla prostřednictvím elektronické katalogizace pro Souborný katalog ČR dostat širší veřejnosti.