Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 12
Projekt
Instituce
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
CBA001
Katalog
Katalog hudebnin JVK ČB
Kontakt
Petra Podroužková
podrouzkova@cbvk.cz
386111215
Hudební oddělení JVK
Na Sadech 27, 370 59, České Budějovice
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Odpověď:
CBA001
Odpověď:
Katalog hudebnin
Odpověď:
1
Komentář:
jde o retrokatalogizaci fondu
Odpověď:
12600
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize fondu hudebnin pravidelně probíhá v rámci revize knihovního fondu hudebního oddělení JVK
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
dokumenty z oboru hudba 100%
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
nejnovější dokumenty - rok vydání: lístkový katalog 2004 elektronický katalog 2017
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
RU - Rusko (Moskva)
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Na retrokatalogizaci pracují zkušení zaměstnanci hudebního oddělení a dále absolventi středních a vysokých škol s hudebním zaměřením
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
30% spoluúčast - hrazena z vlastních zdrojů JVK, poskytnutá dotace ve výši 70% (VISK 5 2017)
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: