Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 12
Projekt
Instituce
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
CBA001
Katalog
Katalog hudebnin JVK ČB
Kontakt
Petra Podroužková
podrouzkova@cbvk.cz
386111215
hudební oddělení
Na Sadech 27, 38759, České Budějovice
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Odpověď:
CBA001
Odpověď:
Katalog hudebnin
Odpověď:
1
Komentář:
jde o retrokatalogizaci fondu
Odpověď:
12600
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
revize hudebnin pravidelně probíhá v rámci revize knihovního fondu JVK
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
hudba 100%
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
HU - Maďarsko
IT - Itálie
PL - Polsko
RU - Rusko (Moskva)
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
33% hrazeno z vlastních nákladů, v případě dotace VISK 5 2012 plánováno 67% nákladů
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: