Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 7
Projekt
Instituce
Národní lékařská knihovna ČR
ABA008
Katalog
Bibliografia medica Čechoslovaca - lístková kartotéka
Kontakt
Lenka Maixnerová
maixnero@nlk.cz
296335925
Oddělení bibliografie a katalogizace
Sokolská 54, 121 32 Praha 2
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní lékařská knihovna ČR
Odpověď:
ABA008
Odpověď:
Bibliografia medica čechoslovaca - lístková kartotéka
Komentář:
Kartotéka obsahuje ročníky 1954-56 a 68, u nichž se nerealizovala knižní podoba.
Odpověď:
1
Odpověď:
39027
Odpověď:
A - Dokončena
Komentář:
Celkem bylo naskenováno a převedeno do formátu UNIMARC 39 027 záznamů.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Katalog obsahuje pouze ročníky 1954-56 a 1968.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
lékařství a zdravotnictví 80 % veterinární lékařství, chov zvířat a potravinářská technologie 20 %
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
DD - NDR
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
14,5 x 10 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
Komentář:
Kopie lístků zpracovány na lihovém rozmnožovacím stroji ORMIG.
Odpověď:
C - Špatná
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
G - Úplná tech. RETROKON 4
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Předpokládáme využití externích pracovníků.
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Přepis, revize a administrativní práce - zaměstnanci NLK, strukturování - externisté.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
Záznamy obsahují pouze znaky MDT.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: