Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 127
Projekt
Instituce
Památkový ústav v Plzni
PNE305
Katalog
Plzeňský a Karlovarský kraj
Kontakt
Karel Bobek
hz.kozel@telecom.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Státní památkový ústav v Plzni
Odpověď:
Odpověď:
Plzeňský a Karlovarský kraj
Odpověď:
1
Odpověď:
0
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Bude probíhat spolu s retrokonverzí.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
DE - Německo
ES - Španělsko
FR - Francie
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
NL - Nizozemsko
Komentář:
+ ostatní evropské země
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
lat - latina
mul - více jazyků
spa - španělština
Odpověď:
Odpověď:
C - Svazkový katalog
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Komentář:
Na 1 straně - více záznamů.
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: