Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 51
Projekt
Instituce
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna
BOD001
Katalog
Jmenný katalog
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna
Odpověď:
BOD001
Odpověď:
Jmenný katalog
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Katalog se však stále užívá.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
v rámci humanitních věd
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
D - Kopie
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Zkrácený záznam (bez kolace)
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Jen hrubé znaky MDT.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: