Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 97
Projekt
Instituce
Knihovna Libri Prohibiti
?
Katalog
Katalog samizdatové literatury
Kontakt
Petra Niederlová
peni@centrum.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Libri prohibiti
Odpověď:
Odpověď:
Katalog české samizdatové literatury
Odpověď:
1
Odpověď:
10600
Komentář:
Nejedná se o lístkový katalog, ale o rekatalogizaci minimálních nebo neúplných elektronických záznamů
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
Odpověď:
cze - čeština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Nejedná se o lístkový, ale o elektronický katalog
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Odpověď:
E - Jiná
Komentář:
Elektronický katalog
Odpověď:
A - Výborná
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
B - Domácí grant/y
D - Jiné
Komentář:
Jinými zdroji se rozumí především dary
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
V době založení katalogu v roce 1992 bylo jeho hlavním účelem zpřístupnit a zmapovat v co nejkratší době co největší část fondu. Vlivem nedostatku kvalifikovaných pracovníků byly vytvářeny jen minimální záznamy, které dnes nestačí k plnohodnotné práci s katalogem.