Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 58
Projekt
Instituce
Univerzita J. E. Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna
ULD001
Katalog
Jmenný katalog
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Univerzita J. E. Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna
Odpověď:
ULD001
Odpověď:
Jmenný katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
70000
Komentář:
odhad
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Zatím nestanoveno
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
dílčí probíhá průběžně
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
Odpověď:
CZ - Česká republika
Komentář:
Převažuje česká produkce
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Komentář:
C) - rominor, jehličková tiskárna; D) - ormig
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
Odpověď:
A - Rekatalogizace
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Komentář:
Dosud nejspe schopni rozhodnout - nejspíše kombinace A+I
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: