Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 82
Projekt
Instituce
Moravské zemské muzeum
BOE310
Katalog
Katalog hudebnin Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea
Kontakt
Veronika Vejvodová
veronika.vejvodova@gmail.com
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Moravské zemské muzeum - Oddělení dějin hudby
Odpověď:
BOE310
Odpověď:
Katalog Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea
Odpověď:
1
Komentář:
Fond hudebnin je nejrozsáhlejší a nejvýznamnější součást sbírek Oddělení dějin hudby MZM.
Odpověď:
80000
Komentář:
Počet lístků lze odhadnout pouze přibližně. Současný počet inventárních jednotek je 59.081 (k 31. 12. 2011).
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Katalog bude uzavřen po dokončení retrokonverze.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Fond speciálních dokumnetů - hudebniny.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumenty z poloviny 17.století, nejmladší z počátku 21.století.
Odpověď:
AT - Rakousko
BA - Bosna a Hercegovina (Sarajevo)
BG - Bulharsko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
EE - Estonsko (Tallin)
ES - Španělsko
FI - Finsko
FR - Francie
GB - Británie
GR - Řecko
HR - Chorvatsko (Zagreb)
HU - Maďarsko
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
LT - Litva (Vilnius)
LV - Lotyšsko (Riga)
NL - Nizozemsko
NO - Norsko
PL - Polsko
RO - Rumunsko
RU - Rusko (Moskva)
SE - Švédsko
SI - Slovinsko (Ljubljana)
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
UA - Ukrajina (Kyjev)
US - Spojené státy americké
YU - Srbsko, Černá Hora (Beograd)
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
lat - latina
mul - více jazyků
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
165 x 204, 167 x 205 mm (v x š)
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
D - Kopie
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Komentář:
Zpřístpnění v rámci instituce www.mzm.cz i prostřednictvím internetu.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Retrokonverzi nutno řešit dodavatelsky. Pracovníci oddělení budou zajišťovat přípravu podkladů a kontrolu.
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Zajištění z vlastních zdrojů 10%, programátorské páce a přepis 90%.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Institucionálně zajištěno z 30%.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Odráží vývoj hudební kultury od nejstarších dob, zejména na Moravě.
Odpověď:
Část katalogu obsahuje notové incipity, což zvyšije dokumentační hodnotu záznamů.