Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 117
Projekt
Instituce
Národní pedagogická knihovna Komenského
ABA012
Katalog
Místní katalog hlavního fondu NPKK
Kontakt
Mgr. Zuzana Švastová
svastova@npkk.cz
+ 420 221 966 404
Odd. rozvoje knihovnicko-informačních procesů
Národní pedagogická knihovna Komenského Mikulandská 5 11674 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského
Odpověď:
ABA012
Odpověď:
Místní katalog hlavního fondu NPKK
Odpověď:
1
Odpověď:
250000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Retrokonverze zahájena v roce 1995, dosud zpracovány přírůstky až do roku 1974 (zpracovává se zpětně, týká se fondu do r. 1991, od r. 1992 automatizované zpracování fondu NPKK).
Odpověď:
H - Místní
Komentář:
místní katalog, řazený podle signatur
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
V 1. pol. 90. let proběhla obsahová prověrka fondu, v současnosti probíhá průběžná revize.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Příprava není třeba, záznamy v katalogu odpovídají potřebám retrokonverze.
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Katalog byl založen ve 20. letech 20. stol., dosud se doplňuje, zvažuje se uzavření v roce 2010.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
Dokumenty 18.-21. stol.
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
PL - Polsko
RU - Rusko (Moskva)
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
CS+CZ 70% AT+DE+DD+DB 15% Fr+GB+PL+RU+SU+US 15%
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
rus - ruština
slo - slovenština
Komentář:
cze+slo 70% ger 15% eng+fre+rus+mis 15%
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Komentář:
část staršího fondu na lístcích formátu 11,3x13 cm
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Převažuje varianta A, pouze u staršího fondu v případech různých vydání na jedné signatuře nebo u dokupovaných exemplářů téhož vyd. se vyskytuje varianta B.
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Komentář:
Záznamy po roce 1991 tištěny z DB.
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Komentář:
Využití externích zdrojů (ČNB, SK ČR, příp. další DB velkých knihoven s pedag. zaměřením). Zbývajících 20% varianta C, resp. A - podle potřeby.
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
V případě přijetí projektu, resp. posílení personálního zabezpečení externisty (OON), budou potřeby NPKK zajištěny.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Vlastní zdroje - mzdové prostředky NPKK Externisté (z prostředků OON)
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Zajištěno částečně z mzdového fondu pro stávající pracovníky NPKK, ostatní v rámci projektu (OON)
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: