Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 38
Projekt
Instituce
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
CBA001
Katalog
Generální katalog starých tisků
Kontakt
Mgr. Jindřich Špinar
spinar@cbvk.cz
380 743 132
oddělení historických fondů
Mgr. Jindřich Špinar Jihočeská vědecká knihovna oddělení historických fondů Zlatá Koruna 1 381 01 Český Krumlov
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Odpověď:
CBA001
Odpověď:
Generální katalog starých tisků
Odpověď:
1
Odpověď:
32000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
V roce 2006 proběhlo skenování lístků, pro rok 2007 plánujeme zpracování záznamů metodou RETROKON a zpřístupnění na internetu
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá pravidelně
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
BE - Belgie
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
IT - Itálie
NL - Nizozemsko
PL - Polsko
SK - Slovensko
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
lat - latina
pol - polština
spa - španělština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
listky ve formátu A6 (60%) listky ve formátu A5 (10%) listky v mezinár. formátu (30%)
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
22694 bibliografických jednotek na 30000 lístcích v katalogu
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
G - Úplná tech. RETROKON 4
Komentář:
Úplná technologie RETROKON 4, kromě skenování, které proběhlo v r. 2006
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Personální zajištění retrokonverze provede firma COMDAT
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
viz bod 23
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Kompletní provedení retrospektivní konverze bude možné jen v případě přidělení dotace z programu VISK 5.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Kvalita záznamů je nejvyšší v lístkovém katalogu ve formátu A5 a A6, nižší u tzv. mezinárodního formátu (viz bod 16)
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
viz bod 27
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Lístkový katalog z let 1960-2002 nemá historickou hodnotu
Odpověď: