Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 66
Projekt
Instituce
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
BOB001
Katalog
Katalog ARUB
Kontakt
Hedvika Břínková
brinkova@iabrno.cz
541 514 112
knihovna
Královopolská 147 612 00 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Odpověď:
BOB001
Odpověď:
Katalog ARUB
Odpověď:
1
Odpověď:
16270
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Rok zahájení i dokončení je podmíněn získáním finanční dotace, knihovna v současných podmínkách nemá kapacitu na retrospektívní konverzi/rekatalogizaci.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Katalog je veden jako jmenný, ale protože katalogizační záznamy nezpracovávali vždy odborní knihovníci, katalog je kombinací jmenného, názvového a předmětového; nebyla vždy dodržována katalogizační pravidla.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Při přípravě knihovního fondu budou vyřazeny publikace, které již nejsou aktuální pro uživatele knihovny (převážně se bude jednat o publikace ekonomického charakteru, týká se to velmi malého počtu knihovních jednotek).
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
Před zahájením retrospektivní konverze/rekatalogizace proběhne kontrola katalogizačních záznamů s konkrétním titulem, podle kvality záznamu se rozhodne o retrokonverzi, případně rekatalogizaci. Úroveň bibliografických údajů na lístcích často neodpovídá ani minimálnímu bibliografickému popisu, většina záznamů se bude muset dělat s knihou v ruce.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
V roce 1998 byl uzavřen jmenný katalog a monografické publikace se zpracovávají elektronicky (zpočátku BIBIS, od roku 2005 ALEPH). Výjimku tvoří časopisy, ty se stále zapisují do lístkového katalogu.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
archeologie a příbuzné obory - historie, antropologie, paleontologie, paleoetnologie, paleobotanika, geologie, dějiny umění, numismatika, etnologie, religionistika a jiné.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Údaj o nejnovějších dokumentech se týká pouze monografií.
Odpověď:
AT - Rakousko
BA - Bosna a Hercegovina (Sarajevo)
BG - Bulharsko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
ES - Španělsko
FR - Francie
HR - Chorvatsko (Zagreb)
HU - Maďarsko
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
PL - Polsko
RO - Rumunsko
RU - Rusko (Moskva)
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
UA - Ukrajina (Kyjev)
Komentář:
Evropa, v některých oborech (např. paleolit) celý svět.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
hun - maďarština
mis - různé (jiné)
pol - polština
rus - ruština
scc - srbochorvatština (cyrilice)
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
Katalogizační lístky jsou psány v češtině.
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
15x 10.5 cm
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
1 záznam většinou na 1 lístku, některé záznamy jsou však rozepsány současně i pod názvem, případně i pod předmětovým heslem.
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Komentář:
Většina záznamů je dobře čitelná, některé psané rukou jsou čitelné špatně.
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Síla lístků se liší podle let zpracování.
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Podklad je převážně bílý, ostatní světle hnědý.
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
Komentář:
Katalogizační záznamy neobsahují často všechny potřebné údaje i k minimálnímu bibliografickému záznamu, je nutné většicnou pracovat s publikací v ruce. Z domácích zdrojů využijeme podle potřeby katalogy NK, JIB, ze zahraničních podle potřeby (KVK, zdroje muzeí...).
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
V současné době pracují v knihovně dvě knihovnice, jedna z nich 2/3 pracovního úvazku věnuje katalogizaci, velmi těžko se daří zpracovat nově získané publikace. Na rekatalogizaci nezbývá při současném počtu úvazků žádná kapacita.
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Personálně zajistíme z vlastních zdrojů přípravné práce, věcný popis a kontrolu záznamů. Odborní externí pracovníci zajistí jmenný popis.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Financování rekatalogizace je možné zajistit pouze částečně, do 30% celkové částky.
Odpověď:
Komentář:
Rozpočet knihovny, domácí granty.
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Kvalita popisných údajů je velmi nízká, zpracovávání jednotlivých záznamů se od roku 1943 zúčastnil velký počet lidí, často málo odborně zdatných.
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Kvalita jmenných soupisných údajů (záhlaví)je nízká, zpracovávání jednotlivých záznamů se od počátku zúčastnil velký počet lidí, často málo odborně zdatných.
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
V 15% jsou konzistentní předmětová hesla, nelze však s určitostí určit dobu, nebyly tvořeny systematicky, v 85% věcné zpracování chybí.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Knihovní fond má velký význam pro odborníky nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí. Je důležité zpřístupnit tyto informace prostřednictvím internetu.
Odpověď: