Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 111
Projekt
Instituce
Knihovna Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno
BOB010
Katalog
Lístkový katalog Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. - pracoviště Brno
Kontakt
Mgr. Vendula Škrabalová
skrabalova@iach.cz
532 290 277
Veveří 97, 602 00 BRNO
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno
Odpověď:
BOB010
Odpověď:
Lístkový katalog Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. - pracoviště Brno
Odpověď:
1
Odpověď:
10158
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Podána žádost o dotaci MK VISK5 pro rok 2015 (poprvé)
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Etnologický ústav AV ČR, pracoviště Brno shromažďuje fond z oborů etnologie (40%), etnografie (20%), folkloristiky (40%) a jiných příbuzných oborů.
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
PL - Polsko
SI - Slovinsko (Ljubljana)
SK - Slovensko
YU - Srbsko, Černá Hora (Beograd)
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
slv - slovinština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
A - Výborná
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Různé typy papíru. Rozdíl viditelný i díky stáří lístků (zažloutlý starý papír nebo nový bílý papír)
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Různé stáří lístků - bílý nový papír nebo starší zažloutlé lístky
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Ve finanční zajištění konverze doufáme z dotace MK VISK5 RETROKON pro rok 2015
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
VISK5 RETROKON - doufáme v zajištění dotace z MK pro rok 2015
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: