Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 144
Projekt
Instituce
Státní památkový ústav v Českých Budějovicích
XXX000
Katalog
Souborný katalog zámeckých knihoven v regionu jižních Čech
Kontakt
PhDr. Pavel Hájek
pamatky@pamatky-jc.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Státní památkový ústav v Českých Budějovicích
Odpověď:
Odpověď:
Souborný katalog zámeckých knihoven v regionu jižních Čech
Odpověď:
1
Odpověď:
87046
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Probíhá souběžně s retrokonverzí.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Současný katalog založen kol. r. 1960, jeho stav neumožnil zveřejnění.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Katalog zachycuje fond budovaný od 15. stol. do r. 1948. Starší vrstvy fondu jsou zaměřeny na církevní a právnickou literaturu, díla antických autorů, velké procento tvoří historická tematika, přírodní vědy, geografie, slovníky, herbáře. Mimořádně hodnotný soubor prvotisků, speciální fond teatrálií. V produkci 18. a 19. století řada ucelených edicí a prvních vydání evropských klasiků. Hospodářská literatura, zábavná literatura, časopisy.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
Komentář:
Asie = 0,2 %
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
heb - hebrejština
ita - italština
lat - latina
Odpověď:
Odpověď:
C - Svazkový katalog
Komentář:
Historický katalog v lístkové podobě (katalog. lístky formátu 13 x 21 cm). Novodobý katalog ve svazkové podobě zachycující jednotlivé fondy v pořadí v jakém jsou umístěny na regálech.
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Komentář:
Vzhledem k tomu, že se jedná o velké procento starých tisků do r. 1800, jsou záznamy obsahově náročné popisující nejen obsah titulu, ale i jeho jedinečnou fyzickou podobu.
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Komentář:
U rukopisů zhoršená kvalita.
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
G - Úplná tech. RETROKON 4
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Převážná část prací na retrokonverzi bude zajištěna dodavatelsky, vlastními zdroji přispěje žadatel zejména technickým zajištěním prací a zapůjčením části výpočetní techniky pro možnost souběžné práce.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Svázanost žadatele mzdovým limitem neumožňuje provedení retrokoverze pouze z vlastních zdrojů. K úspěšnému zajištění této velmi důležité činnosti je nezbytné zapojení dalších zdrojů financování dodavatelského převodu záznamů.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Katalog zachycuje z velkého procenta staré tisky do r. 1800. Záznamy v katalogu však většinou neobsahují nezbytné údaje potřebné pro odborné zpracování starých tisků. Záznamy jsou proto nutné těmito údaji doplnit a přizpůsobit je mezinárodním katalogizačním pravidlům AACR2 a ISBD(A), stejně jako mezinárodnímu formátu UNIMARC.