Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 53
Projekt
Instituce
Národní technické muzeum - knihovna
ABE311
Katalog
Jmenný katalog
Kontakt
Richarda Svobodová
richarda.svobodova@ntm.cz
220399233
knihovna
Národní technické muzeum knihovna Kostelní 42 Praha 7 178 00
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní technické muzeum - knihovna
Odpověď:
ABE311
Odpověď:
Centrální jmenný katalog
Odpověď:
1
Komentář:
Jedná se o centrální jmenný katalog fondu knihovny
Odpověď:
180000
Komentář:
Jedná se o přibližný údaj
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Vzhledem k velikosti fondu bude dokončení retrospektivní konverze záviset na finančním a personálním zabezpečení
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Proběhla částečně s revizí fondu v roce 2003 a probíhá i nadále
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Katalog byl založen v 50. letech, jeho uzavření neplánujeme
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Celý fond knihovny je zaměřen na dějiny věd a techniky
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
Komentář:
Zbývajících 15% tvoří literatura z ostatních zemí
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
Komentář:
5% ostatní
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
A záznamy monografií B vícesvazková díla a časopisy
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
V případě získání grantu Visk 5 bychom rádi využili práce brigádníků z řad odborné veřejnosti
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Žádáme o grant Visk 5
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Podle Pravidel jmenného katalogu a nově podle pravidel AACR2R
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Jmenný katalog je převeden do systematického katalogu MDT
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Katalog je oborově zaměřen na dějiny věd a techniky