Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 40
Projekt
Instituce
Moravská zemská knihovna, Brno
BOA001
Katalog
Generální katalog Technické knihovny - Z III (1978-1994)
Kontakt
Petr Žabička
zabak@mzk.cz
05/41646115
Kounicova 65a, 601 87 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Moravská zemská knihovna, Brno
Odpověď:
BOA001
Odpověď:
Generální katalog MZK - Technické knihovny - Z III (1978-1994)
Odpověď:
5
Odpověď:
124525
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Digitalizace dokončena r. 1997.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Doplňovány jsou lístky přírůstků z uvedených let.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
technika 75%, ekonomika 25%
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
DD - NDR
FR - Francie
GB - Británie
PL - Polsko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
GB+US+FR+další=3%
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
Komentář:
cze+slo=65%
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Pravidla jmenného katalogu
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: