Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 165
Projekt
Instituce
Národní muzeum - České muzeum hudby
ABE370
Katalog
Katalog fondu fonotéky
Kontakt
Markéta Kabelková
marketa_kabelkova@nm.cz
724 412 272
22 44 97 739
hudebněhistorické
Karmelitská 2, 118 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní muzeum - České muzeum hudby
Odpověď:
ABE370
Odpověď:
Katalog fondu fonotéky
Odpověď:
1
Komentář:
V případě tohoto katalogu se jedná o rekatalogizaci. Priority rekatalogizace: 1. katalog fonotéky, 2. katalog hudební ikonografie (probíhá)
Odpověď:
38000
Komentář:
Část kartotéky byla zničena při povodni v roce 2002.
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Jedná se o rekatalogizaci.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Na základě revize bylo rozhodnuto, že je lepší zvolit rekatalogizaci.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Vzhledem k tomu, že se plánuje rekatalogizace, není příprava pro retrospektivní konverzi potřebná.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
zvukové dokumenty
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Jedná se o fonoválečky, standardní gramofonové desky, vinylové desky, magnetofonové pásy, CD, magnetofonové kazety atd.
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
HU - Maďarsko
IT - Itálie
NL - Nizozemsko
PL - Polsko
RU - Rusko (Moskva)
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
zz - ostatní
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Komentář:
90% bude zajištěno dodavatelsky, 10% vlastními silami (příprava a následná kontrola).
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Fond fonotéky je velmi cenný, ale katalogy mají nevyrovnanou kvalitu, protože katalogizaci prováděli muzikologové bez knihovnického vzdělání a jasné metodiky, proto není možné katalogy použít pro retrokonverzi a je nutné provádět rekatalogizaci.