Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 69
Projekt
Instituce
Národní lékařská knihovna ČR
ABA008
Katalog
Katalog časopiseckého fondu
Kontakt
Lenka Maixnerová
maixnero@nlk.cz
296335925
Oddělení bibliografie a katalogizace
Sokolská 54, 121 32 Praha 2
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní lékařská knihovna
Odpověď:
ABA008
Odpověď:
Katalog časopiseckého fondu
Odpověď:
1
Odpověď:
8500
Odpověď:
A - Dokončena
Komentář:
K pracím je využíván služební místní katalog.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Názvový a místní
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize byla spojena s vyřazováním zastaralých, nekompletních a duplicitních titulů (s ohledem na jazykové hledisko)
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Projekt předpokládá průběžné doplnění nezbytných informací o holdings na regále
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Místní katalog veden od r. 1984
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
lékařství, zdravotnictví
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
AT - Rakousko
AU - Austrálie
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
GR - Řecko
HR - Chorvatsko (Zagreb)
HU - Maďarsko
CH - Švýcarsko
RO - Rumunsko
SE - Švédsko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
YU - Srbsko, Černá Hora (Beograd)
Komentář:
Univerzální fond z českých zemí, Československa, bývalých lidově demokratických států i západních.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
slo - slovenština
Komentář:
Ostatní jazyky zastoupeny menšinově.
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
14,8 x 10,4 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Komentář:
Průměrně 8 lístků na záznam 1 seriálu.
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: