Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 1175
Projekt
Instituce
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
ABB059
Katalog
Lístkový katalog knihovny PSÚ AV ČR - pobočka Praha
Kontakt
Mgr. Štěpánka Halamová
halamova@praha.psu.cas.cz
221 183 547
knihovna
vedení ústavu - Veveří 97, 602 00 Brno knihovna - Husova 4, 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., pobočka Praha
Odpověď:
ABB059
Odpověď:
Lístkový katalog PSÚ - pobočka Praha
Odpověď:
1
Odpověď:
18650
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
psychologie a příbuzné obory
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
GB - Británie
PL - Polsko
RU - Rusko (Moskva)
SK - Slovensko
US - Spojené státy americké
Komentář:
bez teritoriálního hlediska
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
plánován 1 externí brigádník
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
budeme žádat o dotaci VISK5 Retrokon 2017 poprvé
Odpověď:
B - Domácí grant/y
D - Jiné
Komentář:
30% bude dotováno z rozpočtu instituce
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: