Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 6
Projekt
Instituce
Národní lékařská knihovna ČR
ABA008
Katalog
Bibliografia medica Čechoslovaca
Kontakt
Lenka Maixnerová
maixnero@nlk.cz
296335925
Oddělení bibliografie a katalogizace
Sokolská 54, 121 32 Praha 2
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní lékařská knihovna
Odpověď:
ABA008
Odpověď:
Bibliographia medica Čechoslovaca
Odpověď:
1
Odpověď:
260000
Komentář:
Pouze knižní podoba, počet se vztahuje na roky 1947-1976.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
odkazové lístky nejsou
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Katalog má knižní podobu, od roku 1977 je vytvářen automatizovaně.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
lékařství a zdravotnictví 85 % veterinární lékařství a příbuzné obory 15 %
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
Odpověď:
cze - čeština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
C - Svazkový katalog
Komentář:
Knižní podoba o velikosti: 21 x 15 cm.
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Odpověď:
C - Tisk
Odpověď:
A - Výborná
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Při retrokonverzi bude indexace provedena dle MeSH-CZ s využitím znaků MDT.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
NLK vlastní pouze jednu kopii knižní podoby BMČ 1947-1977 - má nevhodné uložení a tím je i velmi obtížně dostupná uživatelům.